Bar Concern Control

Concerncontroller

Wil jij jouw talent inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten?

Dan hebben wij vanuit de BAR-organisatie een mooie kans voor jou. Door het vertrek van de huidige Concerncontroller zijn wij op zoek naar een nieuwe manager voor ons enthousiaste team die ons inspireert en verder uitdaagt!

Voor Concerncontrol zoeken wij per direct een:

 

Concerncontroller

36 uur per week

Wat ga je doen?

De Concerncontroller geeft leiding aan het cluster Concerncontrol. Vanuit je inhoudelijke kennis op het brede terrein van de bedrijfsvoering weet je duidelijke kaders te stellen. Binnen die kaders coach je de medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Als concerncontroller fungeer je als een spin in het web en schakel je op alle niveaus. Je hebt een adviserende rol  in de directieraad en legt relaties tussen de organisatie-ambities en de bedrijfsvoering en omgekeerd. Je legt gemakkelijk verbindingen, zowel binnen Concerncontrol als met de verschillende niveaus in de ambtelijke organisatie en zo nodig het dagelijks en algemeen bestuur. Je kunt goed belangen afwegen en functioneert vanuit een onafhankelijke positie. Met de gemeentecontrollers die een lijn hebben naar de colleges onderhoud je een frequente relatie.

Concreet bestaat het takenpakket van het cluster Concerncontrol uit:

 • Sturing en beheersing waaronder de ontwikkeling en implementatie en borging van de juiste instrumenten;
 • Regie en sturing op het gebied van procesmanagement door beheersing te combineren met flexibiliteit en continu verbeteren;
 • Integrale toepassing van prestatie- en risicomanagement waarin we doelen, voortgang en risico’s aan de hand van actuele trends en ontwikkelingen in beeld te brengen, te adviseren in beheersmaatregelen, prioritering en toepassing en uiteraard de monitoring hierop;
 • Verbijzonderde Interne Controle: toetsing van de getrouwheid en de rechtmatigheid (toetsen van de opzet, het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen en voorstellen van verbeteringen om tekortkomingen in de uitvoering te voorkomen);
 • Uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken op basis van 213a van de Gemeentewet;
 • Regie en coördinatie van de subsidieverstrekking van derden;
 • Coördinatie van het interbestuurlijk toezicht vanuit de provincie;
 • Afstemming met de functionaris gegevensbescherming;
 • Onderhouden van contacten met de accountant en de belastingdienst;
 • Onderzoek en statistiek.

Veel van de bovenstaande taken zijn belegd in het team van Concerncontrol. In de praktijk zal je daarom deze taken aansturen, coördineren en op een hoger plan willen tillen.

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd;
 • De functie is ingedeeld in schaal 13 volgens de CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Afhankelijk van ervaring word je ingeschaald tussen €4.965 en €6.616 bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken;
 • Een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto jaarsalaris);
 • Deelname aan de ABP-pensioenregeling;
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer/Thuiswerkvergoeding;
 • Een ouderschapsverlofregeling.

 

De BAR-organisatie als werkgever:

De activiteiten van de BAR-organisatie zijn onderverdeeld in 15 clusters, Strategie, Concerncontrol en Directie. In de meeste gevallen tellen clusters meerdere teams. Weliswaar heeft elk cluster en team zijn eigen focus en specialiteit. We zijn er ons echter sterk van bewust dat samenwerking over de grenzen van teams, clusters en soms zelfs gemeenten heen een “must” is voor een goed eindresultaat.

De BAR-organisatie is volop in ontwikkeling. Momenteel onderzoeken we hoe we ons meer gemeente specifiek kunnen organiseren om de besturen nog beter te kunnen bedienen. Hoe we dat precies gaan doen, wordt momenteel onderzocht. Je baan kan er dus in de toekomst anders uitzien dan vandaag. Hou jij van werken in een dynamische omgeving, dan ben je bij ons op je plek!

Je komt te werken bij het cluster Concerncontrol. Dit cluster draagt bij aan de klant- en doelgerichte manier van werken, risicogerichte sturing op doelstellingen van de organisatie voor en namens de gemeenten. We hebben een scherpe focus op lokale en landelijke kennisdeling en spelen actief in op de veranderingen in de samenleving. Al in het voortraject investeren we in het beheersen van onze bedrijfsprocessen. Daarbij hebben we aandacht voor de doelen, het efficiënt stroomlijnen van de processen en de rechtmatigheid. Door onze expertise in te brengen en de organisatie te faciliteren en te begeleiden, gaan kwaliteit en draagvlak hand in hand.

 Ons statement luidt VAT- krijgen op de bedrijfsvoering door:

-                    Vooruit te zien door alle ontwikkelingen goed te volgen en daarop te anticiperen maar ook door Voorwaarden te scheppen door kaders, richtlijnen en procedures aan te geven.

-                    Adviezen te geven, gevraagd en ongevraagd. Daarbij is de focus gericht op de beheersing van de bedrijfsprocessen, inclusief stuurbaar maken van prestaties en beheersing van risico’s;

-                    Toetsen door na te gaan of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Sluiten ze aan op de geformuleerde doelen? En worden ze rechtmatig uitgevoerd?

 

Wat vragen we van je?

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring in een bestuurlijke omgeving zoals het Rijk, Gemeente of Provincie. 

Je bent een verbinder met gevoel voor menselijke relaties. Je hebt kennis (op strategisch niveau) op het terrein van bedrijfsvoering met de nadruk op relevante financiële en bedrijfseconomische vraagstukken en doet voorstellen rondom inrichtingsvraagstukken. Je functioneert vanuit een onafhankelijke positie en je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring als (concern)controller.

Verder vragen we van je dat je:

-       Leiding geeft aan de medewerkers en de taken van Concerncontrol vanuit een integrale denkwijze door de juiste verbinding te leggen tussen de verschillende medewerkers en taken;
-       Inhoudelijke expertise hebt op het brede terrein van de bedrijfsvoering;
-       Je anticipeert op ontwikkelingen, je bent proactief en je kunt een relatie leggen met de bedrijfsvoering;
-       Kunt opereren als sparringpartner op alle niveaus, zowel binnen de organisatie als met de bestuursorganen;
-       Zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig bent, makkelijk kunt schakelen en zorgen voor een goede belangenafweging;
-       Een hoge mate van inzet hebt, betrokken en bevlogen bent, met enthousiasme en passie;
-       Duidelijk de doelen in beeld hebt en daarbinnen de medewerkers de maximale ruimte geeft zich te ontwikkelen;
-       Flexibel bent door afhankelijk van de situatie van gedragsstijl te veranderen;
-       Oog hebt voor de resultaten en je bent duidelijk in de verwachtingen (goede afspraken maken en deze ook nakomen);
-       Jezelf kwetsbaar op kunt stellen vanuit de gedachte dat fouten maken mag.
 

Ben jij onze nieuwe Concerncontroller?

Laat ons dan z.s.m. weten waarom jij onze nieuwe Concerncontroller moet worden!

Voor deze vacature hanteren we geen sluitingsdatum. De vacature staat open tot het moment dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Klaucke via 06-20415407, algemeen directeur van de BAR-organisatie en gemeentesecretaris Ridderkerk.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met het COM via com@bar-organisatie.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature delen via:

Referentienummer:

Aanvraag nog

Vacaturetype / functietype:

Contract

Werkuren:

Fulltime

Werkdagen:

Dag

Startdatum:

20-10-2022

Contactpersonen:

Kantooradres: