Bar Team Wijkteam Barendrecht 3 + 4

Procescoördinator Lokaal Zorgnetwerk

Intro:

Wil jij jouw talent in hulpverleningsdoorbraken inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten?

Dan hebben wij vanuit de BAR-organisatie een mooie kans voor jou. Door de doorgroei van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons team!

Voor het Lokaal zorgnetwerk zoeken wij per direct een:

 

Procescoördinator Lokaal Zorgnetwerk 

36 uur per week

Wat ga je doen?

Voor inwoners van 18 jaar en ouder met multiproblematiek kent de BAR-organisatie lokale zorgnetwerken, voor elke gemeente één. Doel van zo’n lokaal zorgnetwerk is om multiproblematiek bij inwoners vroeg te signaleren, casussen te monitoren en ondersteuning af te stemmen met alle betrokken partijen. Ketenpartners zijn onder meer GGZ instellingen, woningbouwverenigingen, politie, gemeente, schuldhulpverlening, de wijkteams en huisartsen.

Als coördinator kom je in beeld als er een melding binnenkomt via een ketenpartner. Samen met het netwerk ga je op onderzoek uit. Doel: een effectief domein overstijgend plan van aanpak ontwikkelen, dat jij regisseert. Elke maand zit je als voorzitter met de ketenpartners om de tafel voor het coördineren van casussen.

Je bent onderdeel van het advies en meldpunt verward gedrag en voert de wet verplichte GGZ uit. Je doet namens de gemeente onderzoek op basis van de meldingen die binnenkomen en verzorgt de aanvraag van een zorgmachtiging. Je hebt hiervoor contact met het de inwoner, het OM, psychiaters en de crisisdienst.

De wijkteams zijn een vaste gesprekspartner en ze kloppen bij je aan wanneer zorg casussen stagneren. Andere frequente gesprekspartners zijn de teamleiders van de wijkteams en de regisseur Jeugd & Veiligheid: welke trends en ontwikkelingen zien we in de drie gemeenten?

Je bent gesprekspartner voor Burgemeester en Wethouders, maar je staat ook ‘met de voeten in de klei’: Op huisbezoek bij een inwoner waar direct actie vereist is. Juist deze dynamiek maakt je werk aantrekkelijk. Het ene moment moet je à la minute actie ondernemen. Op een ander moment gun je jezelf rust om de situatie van een afstand te beoordelen om even te overleggen met je collega-procescoördinator, of een van de andere medewerkers in het netwerk.

Binnen het lokaal zorgnetwerk zijn we bezig om naast het maatwerk wat we leveren, beleid, werkprocessen en uitvoering meer in gemeenschappelijkheid vorm te geven over de drie gemeenten. Jouw inbreng is hierbij welkom.

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd;
 • De functie is ingedeeld in schaal 10 volgens de CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Afhankelijk van ervaring word je ingeschaald tussen €3.090,- en €4.671,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken;
 • een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto jaarsalaris);
  deelname aan de ABP-pensioenregeling;
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer/Thuiswerkvergoeding;
 • een ouderschapsverlofregeling.

 

De BAR-organisatie als werkgever:

De activiteiten van de BAR-organisatie zijn onderverdeeld in 15 clusters, Strategie, Concerncontrol en Directie. In de meeste gevallen tellen clusters meerdere teams. Weliswaar heeft elk cluster en team zijn eigen focus en specialiteit. We zijn er ons echter sterk van bewust dat samenwerking over de grenzen van teams, clusters en soms zelfs gemeenten heen een “must” is voor een goed eindresultaat.

De BAR-organisatie is volop in ontwikkeling. Momenteel onderzoeken we hoe we ons meer gemeente specifiek kunnen organiseren om de besturen nog beter te kunnen bedienen. Hoe we dat precies gaan doen, wordt momenteel onderzocht. Je baan kan er dus in de toekomst anders uitzien dan vandaag. Hou jij van werken in een dynamische omgeving, dan ben je bij ons op je plek! 

Het Lokaal Zorgnetwerk (LZN)  coördineert, organiseert en regisseert curatieve zorg voor volwassenen (OGGZ 18 +). Deze doelgroep kampt met meervoudige, psychiatrische, psychische en/of verslavingsproblemen. Schuldenproblematiek, ernstige overlast, dreigende huisontruimingen, ernstige vervuilingen en/of huiselijk geweld zijn thema’s die regelmatig voorkomen. Ook sluit het LZN regelmatig aan bij justitiële contacten zodat een sluitende aanpak en zorg op maat wordt gerealiseerd.

Het LZN coördineert de zorg aan inwoners die een strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen en de nazorg voor ex-gedetineerden. Het LZN kan beschikken over bemoeizorg voor zorgwekkende zorgmijders zoals outreachende inzet van GGZ en/of verslavingszorg.

 

Wat vragen we van je?

Om kort te gaan: véél. Hier heb je je expertise en creativiteit net zo hard nodig als je overtuigingskracht en je uithoudingsvermogen. Je sociale bewogenheid is groot, maar je blijft altijd doelgericht. Ook als het gaat om zeer complexe casussen die dreigen vast te lopen. Je maakt gebruik van je kennis, maar ook van je gezonde verstand. En je vindt het geen probleem om periodiek mee te draaien in onze zsm-diensten.

 • Je hebt een hbo-opleiding gevolgd in een richting die relevant is voor de functie;
 • Je hebt een paar jaar ervaring, bijvoorbeeld in de psychiatrie, veiligheid of verslavingszorg;
 • Dat je overtuigd bent van jezelf dat je een stevige functie als deze aan kunt;
 • Je snel tot een besluit komt maar ook rustig de tijd voor overweging neemt;
 • Je af en toe je tanden durft te laten zien maar ook plezierig in de samenwerking bent;
 • Je een constructieve gesprekspartner bent die anderen in het team ook de ruimte geeft;
 • Je lokaal en regionaal kunt netwerken;
 • Je snel kunt schakelen tussen inhoud en proces.
 • Je een sterk analytisch vermogen hebt;
 • Je je verantwoordelijk voelt voor de samenwerking.

 

Ben jij onze nieuwe aanwinst?

Laat ons dan z.s.m. weten waarom jij onze nieuwe collega moet worden!

Voor deze vacature hanteren we geen sluitingsdatum. De vacature staat open tot het moment dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maarten Holster, assistent teamleider wijkteam 3 en 4 Barendrecht via 06- 832 85 908 of via m.holster@bar-organisatie.nl

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met het COM via com@bar-organisatie.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Vacature delen via:

Referentienummer:

6623

Regio:

 • Zuid-Holland

Vacaturetype / functietype:

Contract

Werkuren:

Fulltime

Werkdagen:

Dag

Contactpersonen:

Kantooradres: